Simon-Linux

From Datateknik
Jump to: navigation, search

Python

Vi vill kunna köra separata python miljöer eller versioner utan att de ska krocka med varandra..

pip install virtualenv
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools