CCNA-1 Lab: Subnetting

From Datateknik
Jump to: navigation, search
Networking Academy   LAB 8
University West


Detta är femte labben i denna kurs.

Contents

Välkommen!

Arbetssättet i denna labb är att man

 1. Först räknar en och en på ett papper fram alla siffror, nät och IP-nummer som behövs
 2. 2-mannagruppen kontrollerar att den andre räknat rätt
 3. Sedan kopplar man tillsammans (2 pers) upp topologin och konfar.
 4. Sist ping'ar man alla IP-nummer för att se att det fungerar

I den här labben kommer vi först att räkna subnetting, för att senare koppla en topologi och använda de uträknade adresserna.

Tips: Om din switch inte känner till IPv6 skall du konfigurera sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default , spara & sedan starta om den med kommandot reload. Kom ihåg detta när ni kommer till konfigurera switch-uppgiften.

Lathund:
                             |  ! DETTA GÄLLER ENDAST TOMTEN  !!
Router(config)# ipv6 unicast-routing           | Switch(config)# ip default-gateway 1.2.3.1
Router(config)# interface fastethernet 0/?        | Switch(config)# interface vlan 1
Router(config-if)# ip address 1.2.3.1 255.255.240.0    | Switch(config-if)# ip address 1.2.3.5 255.255.240.0 
Router(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local    | Switch(config-if)# ipv6 address fe80::5 link-local 
Router(config-if)# ipv6 address a:b:c:d::1234/64     | Switch(config-if)# ipv6 address a:b:c:d::1234/64 
!                             | Switch(config-if)# ipv6 nd autoconfig default-route
Router(config-if)# no shutdown              | Switch(config-if)# no shutdown   
Router(config-if)# end                  | Switch(config-if)# end 
Router# show ipv6 route                  | Switch(config-if)# show ipv6 route 
(no BugFix: Nu funkar det !!Du får alltid default-gateway automatiskt, du behöver inte fixa de manuellt med ipv6 route ::/0 2001:2:3:2::1)

 

Skapa 16 subnät

Räkna Givet nätet 123.45.0.0/16, skapa exakt 16 subnät

 1. Vad blir den nya subnätmasken? Ange både i CIDR- och subnätmask- format!
 2. Vad blir nätadresserna för de fyra första subnäten?
 3. Vad är första användbara host-adressen i fjärde nätet?
 4. Vad är femte användbara host-adressen i fjärde nätet?
 5. Vad är tionde användbara host-adressen i fjärde nätet?
 6. Vad är elfte användbara host-adressen i fjärde nätet?

Koppla

subnetting-topology-1

Konfigurera

 1. Låt PC1 ha tionde användbara IP-adressen i fjärde nätet?
 2. Låt PC2 ha elfte användbara IP-adressen i fjärde nätet?
 3. Ge switchen ett namn
 4. Låt tomten (switch management) ha femte användbara IP-adressen i fjärde nätet?

Testa

 • Kontrollera att PC1 kan skicka PING till de två andra adresserna
 • Visa upp dina PING för läraren

Rensa & Städa

 1. Rensa = Ge switchen kommandot erase startup-config och starta sedan om med reload utan att spara
 2. Städa = Tag bort alla kablar från topologin

 

Låna 5 bitar

Räkna

Givet nätet 42.0.0.0/8, låna 5 bitar (dvs flytta "strecket" 5 steg åt höger)

 1. Vad blir den nya subnätmasken? Ange både i CIDR- och subnätmask- format!
 2. Vad blir nätadresserna för de fyra första subnäten?
 3. Vad är första användbara host-adressen i andra nätet?
 4. Vad är tionde användbara host-adressen i andra nätet?
 5. Vad är första användbara host-adressen i tredje nätet?
 6. Vad är femte användbara host-adressen i tredje nätet?
 7. Gör motsvarande host-adressberäkningar för IPv6 nätet 2001:2:3::/48 när du subnätar till /64

Koppla

Subnetting Topology with Router

Konfigurera

Olika nät <=> olika nätnummer
Samma nät <=> samma nätnummer
 1. Låt vänstra nätet vara det andra subnätet. Skriv in nätnumret i topologin
 2. Låt högra nätet vara det tredje subnätet. Skriv in nätnumret i topologin
 3. Ge routern & switchen ett namn
 4. Låt routern ha första ip-adressen på respektive nät och PC1 ha tionde IP-addressen i rätt nät?
 5. Låt Tomten (switch management) ha femte användbara IP-adressen i tredje nätet?
 6. Skriv in ".1", ".10" och ".5" på rätt interface i topologin
 7. Konfigurera IPv6 på motsvarande sätt (glöm inte   ipv6 unicast-routing   kommandot)
 8. Kontrollera att switchen har fått sin automatiska default-gateway med kommandot show ipv6 route och leta efter ::/0

Testa

 • Kontrollera att PC1 kan skicka PING till de tre andra IPv4-adresserna
 • Kontrollera att PC1 kan skicka PING till de tre andra IPv6-adresserna
 • Visa upp dina PING för läraren

Rensa & Städa

 1. Ge routern + switchen kommandot erase startup-config och starta om med reload utan att spara
 2. Tag bort alla kablar från förra topologin

   

Plats för 13 datorer

Räkna

Givet nätet 10.11.12.0/24, skapa så att:

 • Alla subnät har plats för minst 13 datorer
 • Totalt skall det finnas minst tre stycken broadcast-zoner
 1. Vad blir den nya subnätmasken? Ange både i CIDR- och subnätmask- format!
 2. Vad blir nätadresserna för de fyra första subnäten?
 3. Vad är första användbara host-adressen i de tre första näten?
 4. Vad är femte användbara host-adressen i de tre första näten?
 5. Vad är tionde användbara host-adressen i de tre första näten?
 6. Vad är elfte användbara host-adressen i de tre första näten?

Koppla i Packet Tracer

Topologi i Packet Tracer

Konfigurera

 1. Låt plan 0 vara första subnätet (subnet zero)
 2. Låt plan 1 vara andra subnätet
 3. Låt plan 2 vara tredje subnätet
 4. Låt Routerna vara första IP, switchen femte & PCs 10:e och 11:e
 5. Skriv in i topologin: ".1", ".65" och ".129" på rätt interface på routern
 6. Skriv in i topologin: ".10", ".11", ".75" och ".76" osv. på rätt PC
 7. Skriv in i topologin: ".5", ".69", ".133" på rätt hustomte(switch-management)
 8. Konfigurera IPv4-nummer på alla enheter och hostname på alla cisco-enheter.
 9. Gör motsvarande host-adressberäkningar (ej conf) för IPv6 nätet 2010:11:12::/48 när du subnätar till /64

Testa

 • Kontrollera att PC 0-10 kan göra tracert till alla andra PC's
 • Kontrollera att en PC kan pinga alla andra switchar
 • Visa upp dina PING för läraren
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools