CCNA-1 Lab: Small Network and IPv4+IPv6 Addresses

From Datateknik
Jump to: navigation, search
Networking Academy   LAB 67
University West


Detta är fjärde labben i denna kurs.

Contents

Välkommen!

Arbetssättet i denna labb är att man jobbar i par på en enhet och tillsammans konfigurerar en gång; inte att båda jobbar parallellt och att båda skriver samma sak. Dock viktigt att båda antecknar flitigt.

I den här labben kommer vi först att jobba med riktiga IP-nummer i några uppgifter, för att senare gå över till en lokal topologi per grupp och labba i den.

Tips: Om din switch inte känner till IPv6 skall du konfigurera sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default , spara & sedan starta om den med kommandot reload. Kom ihåg detta när ni kommer till konfigurera switch-uppgiften.

 

Topologi

Topology-SmallNetwork1

Adresstyper

Koppla enligt topologin ovan. Öppna cmd på din PC.

Kontrollera med ipconfig att du fått både en IPv4-adress och en IPv6-adress. Utifrån netstat -r (alt route print) ge exempel på några och fyll i tabellen nedan.

Saknas någon adress? Ge istället ett exempel på hur den kan se ut och förklara varför den saknas.

Fyll i tabellen                                 IPv4                                                                 IPv6                                
Global routable
address
Loopback
address
 Multicast address
(link-local)
Link local
address
(Hint: apipa)

(Hint: nätadresser har bara 0000...nollor efter strecket, broadcastadresser har bara 1111...ettor efter strecket)

 

Beräkna adresser

21 09 35  

Bilderna är tagna med IP Widget

0. Förra gången kollade du IP-nummer & MAC-adress på olika nät med mobilen. Nu kollar IP-nummer och subnätmask (aka prefixlängd aka slash-format aka CIDR)
  Spring inte runt och kolla nät på högskolan (redan gjort; se bilderna)
1. Vilka av näten ovan är privata och vilka är publika? Vilka kräver NAT (aka ondskan själv :-)
2.För den vänstra rutan (Netacad-AP-north, bild 1):
  2a. Fyll först i de binära ettorna i subnätmasken, lika många som anges i subnätmasken, och fortsätt sedan med nollor (totalt 32 siffror)
  2b. Rita sedan ett streck, nerifrån och upp, i gränsen mellan ettorna och nollorna. Strecket skall gå ända upp i nätverksadressen (den ännu inte skrivna)
  2c. Skriv hostadressens oktetter decimalt där strecket inte är, skriv binärt där strecket är (det räcker alltså med att omvandla en ev de fyra oktetterna i host adressen till binärt)
  2d. Beräkna: nätadress, broadcastadress, första användbara hostadress, sista användbara hostadress

3. På ett separat papper gör samma sak för mittenrutan (bild 2). 4. På ett annat separat papper gör du samma sak för högra rutan (bild 3).


Exempel:                                                      |
  Adress=         123         .         _99        .     1100 | 0001     .        52
  Subnätmask=   11111111      .      11111111      .     1111 | 0000     .         0
--------------------------------------------------------------------------------
  Adress=                     .                    .                     .        

  Subnätmask=                 .                    .                     .        


 

Subnät i praktiken

Tapemeasure.png
OBS: Koppla in routern med interfacet GigabitEthernet 0/0

1. Vilka portar på en switch kan användas till TCP/IP ? Ringa in!

   Ethernet(RJ45),   Console(RJ45)   SmallFormfactorPluggable(SFP)

2. Vilka portar på en router kan användas till TCP/IP ? Ringa in!

   Ethernet(RJ45),   Console(RJ45),   Aux(RJ45),   Cisco Smart Serial, USB

3. Hur ser du skillnad på en rak eller korsad kabel? Nämn två sätt (helst 3)! SVAR: färgen, jfr kontakterna, kabeltestare, (funkar den/testa)
4. Kontrollera att allt är kopplat rätt
5. Konfigurera interfacet enligt nedan

 hostname DinRouter
 interface GigabitEthernet 0/0
  ip address dhcp
  no shutdown
  ip ospf 1 area 13        <- busigt kommando som inte ens tvåorna lär sig 

6. Kontrollera att du skrev rätt med kommandot show running-config
7. Kontrollera att du fick en adress med kommandot show ip interface brief
8. Skriv kommandot   show ip route
8a. Ungefär hur många rader (routes) behövs det för att beskriva högskolans alla interna nät; en, 10, 100 eller 1000?
8c. Vad är XX i bilden nedan (givet högskolans/CNAPs routingtabell); anteckna alla 4 nätadresserna och deras subnätmask!

    193.10.203.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
 O IA  193.10.203.XX/XX [110/2] via 193.10.203.129, 00:01:49, GigabitEthernet0/0
 S    193.10.203.11/32 [254/0] via 193.10.203.129, GigabitEthernet0/0
 O IA  193.10.203.XX/XX [110/2] via 193.10.203.129, 00:01:49, GigabitEthernet0/0
 O IA  193.10.203.XX/XX [110/2] via 193.10.203.129, 00:01:49, GigabitEthernet0/0
 C    193.10.203.XX/XX is directly connected, GigabitEthernet0/0

9. Markera på måttbandet starten på de 4 olika näten I CNAP-nätet (fjärde oktettens nummer i millimeter)
11. Tycker du det är fusk att skriva kommandot show ip route 193.10.203.0 ? Prova!
12. Gå till http://www.davidc.net/sites/default/subnets/subnets.html på nätet och klicka (dvs dela) nätet 193.10.203.0 /24 så att det blir samma som ovan – Hur manga klick?

 

IPv6 nät-del & host-del

Fyll i IPv6-numret

 1. Koppla upp din dator direkt mot CNAP-nätet (redan gjort !?!)
 2. Förnya din IPv6-DHCP-adress genom att först skriva IPCONFIG /release6 och sedan IPCONFIG /renew6
 3. Kontrollera att IPCONFIG-kommandot visar en "Default Gateway" som börjar på FE80::, annars tillkalla läraren (:-)
 4. Fyll i din globala IPv6 adress i rutorna ovan
 5. Nätet är ett /64-nät. Rita ut ”strecket” mellan Nätverksdel och Host-del
 6. Skriv adressen på så lång form som möjligt, helt utan förkortningar
 7. Skriv adressen på så kort form som möjligt; använd alla tricks som går
 8. Vilket prefix är tilldelat huvudroutern i CNAP-nätet (som går att subnäta i delar) [Tips: ljusblå rutor]
 9. Vilket subnät-nummer har nätet du är kopplat till just nu? [Tips: grön ruta]
 10. Hur många procent av trafiken till Google är IPv6 nuförtiden? https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
 11. På vilken plats ligger Sverige i IPv6 införandet?
  https://www.akamai.com/uk/en/resources/our-thinking/state-of-the-internet-report/state-of-the-internet-ipv6-adoption-visualization.jsp

 

Ny topologi - konfigurera adresser

I denna del är det mycket viktigt att ni rensar & kopplar ner från förra topologin/labben!

Topologi: Här använder vi både en PC och en hustomte (switch) som End-Nodes
 1. Rensa = Ge routern kommandot erase startup-config och starta sedan om med reload utan att spara
 2. Städa = Tag bort alla kablar från förra topologin
 3. Koppla enligt topologin ovan
 4. Skriv in vilket interface (gig0/0 eller gig0/1) som är vänstra respective högra i topologin ovan
 5. Skriv “.1” på vardera routerinterface i bilden ovan
 6. Skriv “.10” på datorn och tomten (switchen) i bilden ovan
 7. Låt Nät A ha IPv4 nätverks adressen 10.11.12.0/24 och IPv6 som 2001:10:11::/64
 8. Låt Nät B ha IPv4 nätverks adressen 10.99.98.0/24 och IPv6 som 2001:99:98::/64
 9. Skriv "10.11.12.0" under den gula rutan "Nät A"
 10. Skriv "10.99.98.0" under den gula rutan "Nät B"
 11. Konfigurera routern med hostname Gbg och switchen med hostname Tomten
 12. Konfigurera alla fyra NICs med två hostadresser var, se punkt 5 och 6 ovan.
 13. På routern Konfigurera description på båda router-interfacen och slå på ipv6 unicast-routing globalt
 14. Hur många ping-kommandon går det åt för att testa alla IPv4 & IPv6 adresserna? Testa!
 15. Ändra link-local på alla routerns interface till FE80::1

Exempelbilder med felaktiga IP-nummer:

ip default-gateway 192.168.10.1
! Tomten lär sig automatiskt var IPv6 default-gateway är via IPv6 Neighbor Discovery (ND)
interface vlan 1
 description Tomten (management) på switchen
 ip address 192.168.10.10 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:10::10/64 

GUI-ipv4.png   GUI-ipv6.png

 

Överkurs -- l33tspeak

Är någon av följande korrekta adresser (Global, Local, Unicast, multicast, link-local etc ???)

Happy sysadmin
2007:15:900d:0:2007:15:90d:0     (root is good. root is god.)

Fearful sysadmin
dea2:g0d:0:1a57:b007:1057:a11:da7a     (dear god. last boot lost all data)

da7a:1055:0:900d:90d::1:dead     (data loss. good god. i dead)

700:1a7e:70:face:b055::f1ee:f1ee     (too late to face boss. flee flee) Almost a bit of storytelling there… :-)

The Digg (Slashdot) effect
1f:d199:517e:02:b109:15:fa57:dead     (if digg site or blog is fast dead)

Ideal IP address for Icanhascheezburger.com
1075:0f:101:ca75:f111:a11:b109:da7a     (lots of lol cats fill all blog data)

or just:
101:ca75:101:ca75:101:ca75:101:ca75     (lol cats lol cats lol cats lol cats)

A perspective on web robots and crawlers (a.k.a Google)
9e7:1057:02:d1e:b075:0:0:0     (get lost or die bots . . .)

Can’t leave them cats alone
1f:ca7:5ee5:b12d::ca7:eat5:b12d     (if cat sees bird, cat eats bird)

The truth about beer
1ce:c01d:bee2:15:a5:900d:a5:11fe     (ice cold beer is as good as life)

For ad-crazy sites
517e:ad5:f02:5a1e:0:f111:ca27:0     (site ads for sale. fill cart.)

Källa: http://royal.pingdom.com/2009/02/06/ipv6-playtime-hiding-sentences-inside-addresses/

Redovisa, rensa & städa

 1. Visa läraren dina resultat
 2. Ge routern & switchen kommandot erase startup-config och starta sedan om med reload utan att spara
 3. Tag bort alla kablar från förra topologin
 4. Om det helt saknas kablar i ditt stativ har du tillåtelse att stänga av strömmen i PODen
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools