CCNA-1 Lab: Introduction to IOS

From Datateknik
Jump to: navigation, search
Networking Academy   LAB 23
University West

INNEHÅLL: Hitta till Cisco IOS kommandotolken, pinga litegrann och blinka med lampor
Det är viktigt att alla skriver mycket anteckningar på detta papper, så att lärarna i slutet på labben kan se att just du har labbat ordentligt!

Contents

Utrustning

En dator, en router, en switch och lite kablar

Programmera en router

Mål: se kommandoprompten på en router

2901+4321 Router Front Panels

 1. Hitta en ljusblå rollover kabel och koppla in DB9-kontakten i datorn
  Grey Patch Box
 2. Koppla in RJ45 kontakten i den grå dosan på bordet
 3. Memorera märkningen där du stoppade in kabeln (t.ex Pod B, port 3)
 4. Hitta andra änden; den finns i en svart panel framme i stativen
  Black Patch Panel
 5. Koppla en grön kabel med RJ45-kontakter från den svarta korskopplingspanel till den ljusblå CONSOLE-porten på routern
 6. Starta programmet Teraterm på datorn och ställ in ⨀ Serial
 7. Tryck på enter-tangenten (många gånger?) tills du får text på skärmen
 8. Du vill inte köra "initial configuration dialog", så svara "no" på den frågan
 9. Här tänker routern lite så ha tålamod och tryck sedan enter igen
 10. Kontrollera att det står "Router>"
 11. Byt till "Router#" genom att skriva   enable
 12. Kontrollera vilka interface routern har genom att skriva kommandot
  show running-config
 13. Vilka av dessa interface kan ha ett IP-nummer?

Programmera en switch

Mål: se kommandoprompten på en switch
2960 Switch Back Panel

Nu skall du flytta kontakten från routern till switchen

 1. Koppla ur kontakten från routern genom att hålla in den lilla "flärpen"
 2. Pilla in kabeln mellan enheterna i stativet så att den kommer till baksidan
 3. Gå runt
 4. Hitta kabeln och koppla in den i switchens CONSOLE-port
 5. Kontrollera att switchen är på
 6. Gå till datorn
 7. Tryck på enter-tangenten (många gånger?) tills du får text på skärmen
 8. Du vill inte köra "initial configuration dialog", så svara "no" på den frågan
 9. Om står "Switch>", byt till "Switch#" med lämpligt kommando
 10. Kontrollera vilka interface routern har genom att skriva kommandot
  show running-config
 11. Vilka av dessa interface kan ha ett IP-nummer?

Olika kommando-lägen

 1. När du konfigurerar en router (eller switch) är du i olika lägen med olika prompt(rar) . Dessa lägen är ordnade som i ett träd; vad skriver du för att gå tillbaka en nivå?
 2. Vad skriver du för kommando för att går ur alla nivåer på en enda gång (till privileged mode) ?
 3. Vad skriver du för att komma till nedanstående olika prompt(rar) ?
  1. router#
  2. router(config)#
  3. router(config-if)#
  4. router(config-line)#
  5. router(config-router)#

Koppla switchen mot Internet

Koppla din switch till CNAP-switchen med en ethernet kabel genom att

 1. Tag en gul kabel från klädhängaren i mitten på rummet
 2. Koppla in den i valfri port på framsidan av din switch som sitter i ditt POD-stativ
 3. Koppla in den andra änden i CNAP-switchen som sitter över i mitten bland alla stativ
  Räcker inte kabeln - byt port på båda switcharna så räcker det nog
 4. Vänta lite, kontrollera att länk-lampan lyser grönt på portarna i båda ändarna av din gula sladd

Konfigurera switchen för Internet

Endast hustomten har ett IP-nummer i en switch
 1. Använd programmet TeraTerm på din PC för att kommunicera över den ljusblå kabeln till Console-porten på din switch
 2. Använd kommandot enable för att komma till privileged mode och sedan configure terminal till global configuration mode för att konfigurera nedanstående

  interface vlan 1
      ip address dhcp
      no shutdown
Prova om det funkade genom att vid "Switch#" prompten skriva ping 8.8.8.8 för att se om du har kontakt ända bort till Google

 1. Hur många router-hopp är det innan du är framme vid google (använd trace 8.8.8.8 )
 2. Vad är din MAC-adress? ( show interface vlan 1 )
 3. Ange två andra namn (synonymer) för MAC-adress: ___________________ och ____________________
 4. Vad är din IP-adress? ( show interface vlan 1 )
 5. Vad har DefaultGateway-routern för adress ( show ip default-gateway )
 6. Vilka av ovanstånde tre adresser går det att skicka PING till ?

PING & TRACEROUTE i Windows (halvtid, 2h)

Högskolor & Universitet i Sverige

Förberedelse: Om din PC har antenner skall du göra "inaktivera" på det trådlösa nätverkskortet (Tryck Windowsflagga-X, sedan tryck Nätverk, sedan "Ethernet" följt av "Ändra nätverkskortsalternativ", sedan högerklicka Wi-Fi och välj "Disable"

 1. Dessa uppgifter kräver en fungerande namnserver (DNS), så gör dem på PC'n i kommandotolken (CMD).
 2. För att datorn skall få kontakt med Internet via sitt IP-nummer, krävs att den kopplas med grön ethernet sladd (RJ45 kontakter) från PC-nätverkskortet till din labb- switch.
  Topology

PING
För att se om en dator på internet fungerar och svara på tilltal använder du kommandot   PING ftp.atari.com

Tier-1 ISP's are in the center of the Internet's topology
 1. Vad är Tid och TimeToLive till wad.hv.se, www.hh.se respektive www.kevinmurphy.com ?
 2. Av säkerhetskäl (denial of service genom ping/broadcast-storm) är ibland ping avstängt genom routrar. Går det att göra ping på www.hv.se?
 3. Googla fram en radiostation eller stad i Afrika eller Sydamerika, skicka sedan ping till det IP-namnet. Se till att ping-tiden är större än 200 ms. Testa andra kontinenter om ni inte hittar någon över 200ms.
 4. Gör PING till samma address, fast med IP-numret istället för IP-namnet; är det någon skillnad?


TRACEROUTE
För att se vägen över internet och vilka routrar som passeras använder du kommandot   TRACERT ns2.hv.se

 1. Gör tracert till samma som ovan; och se hur tiden växer till större än 200 ms.
 2. Mellan vilka routrar (rader) ökar tiden mest, dvs vilken länk käkar upp mest tid?
    Mellan vilka punkter på jordgloben tror du att det är?
 3. IPv4: Gör tracert -4 till fyra av
  ftp.[oru|umu|ltu|sunet].se och rita in förbindelserna på en sverigekarta
 4. IPv6: Gör tracert -6 till tre av
  www.[uu|liu|ltu|lu|bth|kth].se och rita in förbindelserna på en sverigekarta (Titta inte i facit (:-)
 5. Tror du att www.apple.se servern står i Sverige? (Tips: använd kommandot tracert www.apple.se och använd din fantasi när du tolkar varje rads domännamn)
 6. Tror du att www.gotanet.com servern står i USA?
 7. Hur många routrar sitter det mellan dig och ns2.hv.se? vad är PING-tiden?
 8. Hur många routrar sitter det mellan dig och mail.lth.se i Lund? vad är PING-tiden?
 9. Hur många routrar sitter det mellan dig och dns.gu.se i Göteborg?
 10. På Internet finns det några Tier 1 ISP som är i "mitten" och kan nå nästan alla andra ISP's.


Gå till https://en.wikipedia.org/wiki/Tier_1_network, sortera om operatörslistan efter degree; vilka fem är störst?
(Om du misslyckas är svaret Century Link (a.k.a. Level3/Qwest/Savvis/Exodus), Verizon, AT&T (a.k.a. ATT), Zayo, NTT och Telia )

Gör TRACERT till nedanstående adresser. Lista de Tier-1 ISP's som passeras:

 1. ftp.hp.com         (GÖR EJ -- slutar i en brandvägg * * * ?? Tryck då ^C)
 2. www.kevinmurphy.com
 3. ftp.ebay.com
 4. www.batiste.com
 5. Överkurs: Hitta en annan server (på någon annan kontinent?) som går igenom någon helt annan Tier-1 ISP; viken ISP blev det?

Skikt 1 i OSI-modellen

På nätverkskortet skall det finnas två lampor: Vilken tror du är link-lampan, och vilken tror du är activity-lampan?

Link

 1. På vilken port är du inkopplad i CNAP-switchen?
 2. Vad slocknar i ditt stativ när din kompis försiktigt drar ur ethernet-sladden ur din PC? Vilket portnummer?
 3. Vilka länklampor på vilka två enheter slocknar om du drar ur den gröna sladden ur din labb-switch?
 4. Vilka länklampor på vilka två enheter slocknar om du drar ur den gula sladden ur din labb-switch?

Activity

 1. Hur många gånger blinkar det på nätverkskortet under 20 sekunder om du inte använder datorn?
 2. Hur många gånger blinkar det på nätverkskortet under 20 sekunder om du samtidigt kör testet på www.bredbandskollen.se?
 3. ( Otestad överkurs == Gör EJ : ser lampan likadan ut när du testar hastighet på http://ipv6-test.com/speedtest/ )
 4. Hur blinkar det på din port i CNAP-switchen när du kör testet på bredbandskollen, jämfört med när du inte använder datorn?

Tips: Ena personen säger till när testet startar vid datorn och den andra personen står framme vid stativen och kontrollerar er lampa/diod

 1. Vilken sort paket (unicast, multicast eller broadcast) passerar genom CNAP-switchen när alla lamporna blinkar till samtidigt?

Lärarkontroll

Läraren kommer att kolla

 1. att du har vettiga anteckningar ovan, i detta papper

 

 

Fusklapp1: Promptrar

IOS kommandon

IOS Cheat Sheet

Fusklapp2: Redigera kommandoraden

 1. TAB-tangenten   automatisk ifyllnad av resten av kommandot
  testa   conf<TAB>t<TAB> så blir det configure terminal
 2. Pil upp   Föregående kommando
 3. CTRL-A   Hoppa till början på raden
 4. CTRL-E   Hoppa till slutet på raden
 5. CTRL-R   Sök bland tidigare kommandon (CTRL-R igen söker vidare)
 6. CTRL-shift-6   Avbryter t ex DNS-lookup, traceroute och ping
 7. Kommandot   show history   Vad håller jag på med ??


FACIT
www.kevinmurphy.com (FACIT: först telia, sedan zayo)
ftp.cisco.com (FACIT: först telia, sedan Level 3men bara på IPv4 !!)
ftp.hp.com (FACIT: först telia, sedan ATT a.k.a AT&T)
ftp.ebay.com (FACIT: först telia, sedan CenturyLink (formerly Qwest & Savvis & Exodus Communications) )
www.batiste.com (FACIT: först telia, sedan NTT Communications (formerly Verio) )

 

 

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools