CCNA-1 Lab: Intro to Networking

From Datateknik
Jump to: navigation, search
Networking Academy   LAB 1: Packet Tracer
University West

Denna laboration skall utföras individuellt, en dator per person. Laborationen skall utföras i sal med Packet Tracer 6.2 eller högre installerad.

Laboration

Du skall i denna laboration simulera nedanstående nätverk.

Topologi


 1. Logga in på datorn med HV-användarnamnet (4 tecken + fyra siffror; t.ex. anro0002) och ditt lösenord
 2. Ladda upp ditt foto till högskolan på sidan http://mittkonto.hv.se om du inte redan gjort det. Klicka: rutan Redigera, vit text Profilbild. Spara (längst ned). Kontrolleras av läraren i slutet av labben!
 3. Starta Cisco Packet Tracer och logga in med ditt nya netacad-konto
 4. Första steget i Packet Tracer är att placera ut nätverkskomponenterna vi kommer att behöva för samma simulering
  • Klicka på Routers Router Icon nere till vänster i programmet och välj en 2811 Router Icon . Placera den uppe i mitten
  • Välj Switches switch Icon och placera ut två stycken 2960 2960 Icon som topologi-bilden visar
  • Välj End Devices EndDevice Icon och placera ut två stycken Generic-PC PC Icon och två Generic Server server Icon som bilden visar
  • Välj Connections xyz Icon och klicka på Copper Straight Through Copper StraightThrough Icon . Nu skall allt kopplas ihop och vi kommer att använda denna kabeltyp till alla kopplingar
   1. Koppla en kabel från vardera PC (FastEthernet) till ovanliggande switch på port FastEthernet0/1
   2. Koppla en kabel från vardera Server (FastEthernet) till ovanliggande switch på port FastEthernet0/2
   3. Koppla en kabel mellan den vänstra switchens port FastEthernet0/24 till routerns port FastEthernet0/0
   4. Koppla en kabel mellan den högra switchens port FastEthernet0/24 till routerns port FastEthernet0/1
 5. Routerkonfiguration
  1. Klicka på routern och klicka på tabben Config. Ge den Display Name MainRouter och Hostname MainRouter
  2. Klicka på FastEthernet0/0 och ge den IP-addressen 192.168.1.1 och subnätmasken 255.255.255.0 Starta därefter interfacet genom att bocka i On-rutan
  3. Klicka på FastEthernet0/1 och ge den IP-addressen 192.168.2.1 och subnätmasken 255.255.255.0 Starta därefter interfacet genom att bocka i On-rutan
 6. Switchkonfiguration
  1. Klicka på den vänstra switchen och klicka på tabben Config. Ge den Display Name och Hostname Switch-Left
  2. Klicka på den högra switchen och klicka på tabben Config. Ge den Display Name och Hostname Switch-Right
 7. PC-konfiguration
  1. Klicka på den vänstra PC’n och klicka på tabben Config. Ge den Display Name PC-Left samt ange Gateway till närliggande routers närmsta interface, nämligen 192.168.1.1
  2. Klicka på FastEthernet0. Sätt IP-addressen till 192.168.1.10 och subnätmasken 255.255.255.0
  3. Gör motsvarande på den högra PC’n, men ange Gateway till dess närliggande routers närmsta interface, nämligen 192.168.2.1. Ge den namnen PC-Right och IP-addressen 192.168.2.10
 8. Serverkonfiguration
  1. Klicka på den vänstra servern och välj tabben Config
  2. Sätt Display Name till Server-Left och Gateway till närliggande routers närmsta interface: 192.168.1.1
  3. Klicka på FastEthernet0. Sätt IP-addressen till 192.168.1.100 och subnätmasken 255.255.255.0
  4. Gör motsvarande på den högra servern, men ange Gateway till dess närliggande routers närmsta interface, nämligen 192.168.2.1. Ge den namnen Server-Right och IP-addressen 192.168.2.100
 9. Testa din koppling
  1. Klicka på PC-Left, välj tabben Desktop och klicka på Command Prompt
  2. I kommandotolken som uppenbarar sig; testa att skicka ping till Server-Right (alltså skriv: ping 192.168.2.100 och tryck enter)
  3. Stäng kommandotolken och klicka istället på Web Browser
  4. I webbläsaren som uppenbarar sig; skriv in URL:en till Server-Right ( http://192.168.2.100/)
 10. Säkra inloggning till routern
  1. När routrarna levereras från fabriken är de inte skyddade mot inloggning, så det skall vi sätta stopp för.
  2. Klicka på MainRouter och välj fliken CLI. Har routern somnat kan du alltid trycka på <Enter>
  3. Hoppa ur Global Configuration Mode genom att trycka CTRL+Z. Längst ner till vänster ser ni nu MainRouter#. Står det istället MainRouter> så är ni i fel "mode". Skriv då enable för att komma tillbaka till privileged mode: MainRouter#
  4. Gå in i konfigurationsläget genom att skriva configure terminal eller conf t (Längst ner till vänster ser ni nu MainRouter(config)# )
  5. Skriv line console 0 för att konfigurera console-porten till routern. (Längst ner till vänster ser ni nu MainRouter(config-line)# )
  6. Sätt lösenordet till cisco genom att skriva password cisco
  7. Slå på lösenordskollen genom att skriva login
  8. Testa inloggningen till routern genom att upprepade gånger skriva exit tills IOS svarar med MainRouter con0 is now available. Tryck enter och logga in med lösenordet cisco.
  9. Vi befinner oss nu i User EXEC-läge och behöver att skriva enable för att komma in i konfigurationsläget. Även detta läge vill man skydda mot åtkomst, och det gör vi genom att skriva configure terminal och
   därefter enable password hemligt, där hemligt är vårt enable-lösenord
  10. Testa nu dina lösenord genom att hoppa ur routern med exit upprepade gånger och sedan logga in igen med först cisco och sedan hemligt (skriv enable för att komma in i privileged exec mode)
 11. Säkra inloggning till switcharna
  1. På samma sätt som du gjorde för routern; lösenordsskydda även dina två switchar. Använd lösenorden cisco och hemligt även här
 12. Sätt korrekt tid och datum på switcharna och routern
  1. Använd kommandot clock för detta, i privileged exec mode (MainRouter#). Ta hjälp av IOS för att skriva in rätt syntax genom att lägga på ett frågetecken (efter mellanslag) allt eftersom, exempelvis clock ? . Du får då veta att nästa ord som krävs är set. Fortsätt med frågetecken: clock set ? för att få nästa ord som är hh:mm:ss. Detta är formatet routern vill ha för tiden tex 09:46:00. Titta efter vad klockan är så du anger rätt klockslag. Fortsätt med clock set 09:46:00 ? för nästa ord och nästa och nästa ända tills endast alternativet <cr> finns kvar. CR står för Carriage Return och betyder att enda alternativet nu är att trycka enter
  2. Kontrollera att det blev rätt med kommandort show clock
 13. Säkrare konfigurationsfiler
  1. Genom att skriva show running-config kan alla lösenord utläsas i klartext. För att kryptera dessa lösenord anges kommandot service password-encryption, i global config mode. (MainRouter(config)# )
  2. Upprepa detta på båda switcharna och på routern
 14. Sätt banners
  1. Banners kommer att skrivas ut på skärmen till exempel vid inloggning och är ett absolut krav för att legalt hålla routern eller switcharna skyddade i vissa länder/stater
  2. Ange en MessageOfTheDay-banner genom att, i global config mode, skriva banner motd #Authorized Access Only!#
  3. Testa dina banners genom att helt logga ut från routern med kommandot exit (flera gånger) och logga sedan in igen
 15. Dokumentera alla interface
  1. En description är en förklarande text som kan anges på ett interface
  2. Uppgiften är nu att på samtliga använda interface i denna uppgift lägga till en description, detta gäller de två använda interfacen på routern samt de tre på vardera switch
  3. För att sätta en description på ett interface på routern gör på följande sätt:
  4. I global config mode, gå till rätt interface med kommandot interface FastEthernet 0/0
  5. Skriv description följt av En text som förklarar vart detta interface går (tex Sladd till PC-Right )
  6. Gör detta på alla använda interface i denna uppgift (åtta stycken)
 16. Spara konfigurationen
  1. På samtliga switchar och routrar skall nuvarande konfigurationsfil sparas så att den används vid nästa uppstart. Detta görs genom att skriva kommandot copy running-config startup-config, i privileged mode (MainRouter# ). Bekräfta filnamnet med enter
  2. Kontrollera att det blev rätt med kommandot show startup-config
 17. Småfrågor
  1. Vad heter filen som är vårt IOS på routern? (Skriv kommandot show version i MainRouter CLI)

   _________________________________________________________
  2. Vilken MAC-address har routerns interface FastEthernet0/0 (show interfaces)

   ___________________________________________________________
  3. Hur många byte stor är vår IOS-fil i routern? ( show flash: )

   ___________________________
 18. Läraren kommer att kolla
  1. att du har ett foto på canvas ( http://hv.instructure.com/ )
  2. att det går att surfa till Server-Right från PC-Left och vice versa
  3. att det fungerar att logga in med de lösenord angivna i specifikationen
  4. att korrekt tid och datum satt
  5. att running-config ej har lösenord i klartext
  6. att interfacen har description
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools