CCNA-1 Lab: Cable Bootcamp

From Datateknik
Jump to: navigation, search
Networking Academy   LAB 1000
University West

Cable Bootcamp Denna laboration skall utföras individuellt.

 • Personen vid dator 1 använder översta router och översta switchen
 • Personen vid dator 2 använder mitten routern och mellersta switchen
 • Personen vid dator 3 använder nedersta router och nedersta switchen

Övning 0: Annektera utrustning

 • Kontrollera vilken dator du sitter vid genom att titta på skärmens klisterlapp
 • Alla går fram till racket och håller vänster hand på sin router och höger hand på sin egen switch

Personlig Resultattabell

Övning |  Tid  | Eventuella misstag på vägen
--------+-----------+------------------------------------------------------------------------
    |      |
  1  |      |
    |      |
--------+-----------+------------------------------------------------------------------------
    |      |
  2  |      |
    |      |
--------+-----------+------------------------------------------------------------------------
    |      |
  3  |      |
    |      |
--------+-----------+------------------------------------------------------------------------
    |      |
  4  |      |
    |      |
--------+-----------+------------------------------------------------------------------------
    |      |
  5  |      |
    |      |
--------+-----------+------------------------------------------------------------------------
    |      |  
  6  |      |

Contents

Övning 1: PC med router

 1. Rita en topologi och sätt ut alla IP-nummer
 2. Skriv ner vad klockan är (exakt)
 3. Koppla ihop en dator direkt med en router
 4. Ge dem valfria adresser på nätet 111.22.3.0 som har subnätmasken 255.255.255.0
 5. Testa med ping från både routern och datorn
 6. Skriv ner vad klockan är (exakt)
 7. Räkna ut hur lång tid det tog och dokumentera i en tabell på första sidan i denna lab
 8. Visa läraren "Personliga Resultattabellen" innan du får gå vidare
 9. Plocka ner samtliga kablar, rensa och starta om routern, rensa adresskonfigurationen på PC'n

Övning 2: Router med Switch

 1. Rita en topologi och sätt ut alla IP-nummer
 2. Skriv ner vad klockan är (exakt)
 3. Koppla ihop en router med en switch
 4. Ge dem valfria adresser på nätet 123.12.1.0 som har subnätmasken 255.255.255.0
 5. Testa med ping från både routern och switchen
 6. Skriv ner vad klockan är (exakt)
 7. Räkna ut hur lång tid det tog och fyll i tabellen
 8. Plocka ner samtliga kablar, rensa, starta om routern och switchen
 9. Visa läraren "Personliga Resultattabellen" innan du får gå vidare

Övning 3: PC med router

 1. Rita en topologi och sätt ut alla IP-nummer
 2. Skriv ner vad klockan är (exakt)
 3. Koppla ihop en dator med en router
 4. Ge dem valfria adresser på nätet 2001:6b0:1d:: som har subnätmasken /64
 5. Testa med ping från både datorn och routern
 6. Skriv ner vad klockan är (exakt)
 7. Räkna ut hur lång tid det tog och fyll i tabellen
 8. Plocka ner samtliga kablar, rensa och starta om routern, rensa adresskonfigurationen på PC'n
 9. Visa läraren "Personliga Resultattabellen" innan du får gå vidare

Övning 4: Router med Switch

 1. Rita en topologi och sätt ut alla IP-nummer
 2. Skriv ner vad klockan är (exakt)
 3. Koppla ihop en router med en switch
 4. Ge dem valfria adresser på nätet 2001:6b0:1d:: som har subnätmasken /64
 5. Testa med ping från både routern och switchen
 6. Skriv ner vad klockan är (exakt), räkna ut hur lång tid det tog och fyll i tabellen
 7. Plocka ner samtliga kablar, rensa, starta om routern och switchenÖvning 5: Två datorer

Gå till B113, eller prata med dina kompisar så att du får två datorer alldeles själv
Vid utrustningsbrist => BATTLE: Den ena subnäträknar ifrån sista uppgiften i excel-arket, den andra kopplar. Först vinner!

 1. Rita en topologi och sätt ut alla IP-nummer
 2. Skriv ner vad klockan är (exakt)
 3. Koppla ihop två datorer direkt med varandra
 4. Ge dem valfria adresser på nätet 1.2.3.0 som har subnätmasken 255.255.255.0
 5. Testa med traceroute från båda datorerna
 6. Skriv ner vad klockan är (exakt)
 7. Räkna ut hur lång tid det tog och fyll i tabellen
 8. Plocka ner samtliga kablar, ta bort ip-adressernaÖvning 6: 2 PC's med router emellan

 1. Rita en topologi och sätt ut alla IP-nummer
 2. Stäng av Windows-brandväggen på båda datorerna
 3. Skriv ner vad klockan är (exakt)
 4. Koppla ihop två datorer med en router emellan
 5. Skapa två olika nätverk med prefixen 2001:6b0:1d:: som har subnätmasken /64
 6. Ge dem valfria adresser från de två skapade näten där första nätet är på ena sidan och andra nätet på den andra sidan.
 7. Testa med traceroute från både datorerna och routern
 8. Skriv ner vad klockan är (exakt)
 9. Räkna ut hur lång tid det tog och fyll i tabellen


Städa & rensa all konfiguration

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools