CCNA-1 Lab: Addresses, ping and traceroute

From Datateknik
Jump to: navigation, search
Networking Academy GAMMAL - redigera inte denna sida)
University West

Lab 45 < - - REDIGERA DENNA ISTÄLLET

Contents

Egenskaper hos en switch

Alla switchar har ett bakplan (switching fabric) som har en maxkapacitet för dataöverföring.
Dessutom har varje interface en ennan maxkapacitet (givet att det sitter en kabel med rätt L1 prestanda i)

Alla portar Gig, även uplink (homogen hastighet ??)

Dataflöde i switchen

Nu ska vi testa hur switchen använder sog av interfacet som vi använder som uplink.

 1. Alla kopplar upp sig mot CNAP-koppar; en kör Bredbandskollen, sedan 2 sedan 4 sedan 8 ...
  resultat på tavlan
 2. Två kör Bredbandskollen samtidigt, sedan 4, sedan 8 ...


I labhäftet finns det en tabell att fylla i och att läraren skriver på tavlan

BREDBANDSKOLLEN gig-switch, ett par datorer gig-switch, två testare gig-switch, fyra testare gig-switch, åtta testare
Dator A1 1000 500 250 125
Dator B1 500 250 125
Dator C1 250 125
Dator D1 250 125
Dator E1 125
Dator F1 125
Dator A3 125
Dator C3 125
SUMMA: 1000 1000 1000 1000

Homogen (samma) hastighet på alla portar

Dataflöde i switchen

Nu ska vi testa bakplanet (switching fabric) inuti switchen

 1. alla laddar ner iperf3
  1. Ena datorn i labgruppen är server (gäller alla grupper)
  2. en person i en labgrupp testar mot den andra datorn INOM labgruppen
  3. två personer i var sin labgrupp testar mot den andra datorn INOM labgruppen SAMTIDIGT
  4. fyra personer i var sin labgrupp testar mot den andra datorn INOM labgruppen SAMTIDIGT

Nu testar vi istället trafik inom switchen; från A1 till A2, sedan A1->A2 samtidigt som B1->B2, sedan 4 par samtidigt osv ...

 • Ladda ner iperf till alla datorer i rummet
 • Datorer som heter 1 skall vara server och datorer som slutar på 2 skall vara klient
 • På hörn-datorer är ...
 • På server skriver man ASDASD
 • på klient skriver man ASDASD

Fyll först i kolumn 1 (första testet), sedan kolum 2 (andra testet) osv

BREDBANDSKOLLEN gig-switch, ett par datorer gig-switch, två testare gig-switch, fyra testare gig-switch, åtta testare
Dator A1 1000 1000 1000 1000
Dator B1 1000 1000 1000
Dator C1 1000 1000
Dator D1 1000 1000
Dator E1 1000
Dator F1 1000
Dator A3 1000
Dator C3 1000
SUMMA: 1000 2000 4000 8000
 1. Vilken kapacitet borde bakplanet i en gigabit-switch ha, om den har 24 portar i full duplex? _____________

Alla portar 100 Mbps, utom uplink som är Gig (inhomogen hastighet ??)

Nu ska vi testa hur det fungerar om vi har olika hastigheter på olika länkar. I detta fallet är uplink 1Gbps (1000Mbps) och klienterna har 100 Mbps.

Dataflöde i switchen
 1. Annelie kopplar in en 100Mbps switch med 1gig-uplink som kopplas in med gul korsad kabel
  1. alla byter till 100 switchen
 2. En kör Bredbandskollen, sedan 2 sedan 4 sedan 8 ...
  resultat på tavlan
 3. Annelie kopplar in en 100Mbps switch med 1gig-uplink som kopplas in med gul korsad kabel
  1. alla byter till 100 switchen
  2. en kör Bredbandskollen, sedan 2 sedan 4 sedan 8 ...


I labhäftet finns det en tabell att fylla i (+ att Annelie skriver på tavlan ?!?)

IPERF 3 100-switch, två datorer 100-switch, fyra datorer 100-switch, åtta testare 100-switch, all datorer
Pod A, Dator 1 (A1) till dator A2 100 100 100 62
B1 100 100 62
hmm row 2, cell 2 100 62
hmm row 2, cell 2 100 62
SUMMA: 100 200 400 800 1000

UTGÅR: Annan lösning

Gör ej

Switch(config)# interface FastEthernet 0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth ?
 1. Alla Kör WiFi som ovan
  resultat på tavlan

Kablar & Interface

(Förberedelser: Läraren hänger fram ljusblå RJ45 och lite fiberkablar)

 1. Vad är maxhastigheterna för Cisco Smartserial om modulen heter HWIC-2T respektive HWIC-2A/S? (googla!)
 2. Hur tjocka är själva fibern i en multimode (MM), respektive singlemode (SM), om du anger diametern i millimeter (mm) ?
 3. (4124a) Gör en tabell med all utrustning i din POD's stativ där du anger antal portar (48), typ av port (FastEthernet GigabitEthernet,2T, 2A/S, ...), kontakt (rj45, SmartSerial, ...)
 4. (4124b) Gör en tabell med alla kabeltyper du kan hitta på klädhängaren. Ange färg (ljusblå) typ(?) (rollover, korsad, rak, ...) kontakter (rj45, db9, ...) och användningsområde (consol-kabel)
 5. (4227) GÖR *INTE* EN KABEL
  1. Hur lång tid tar det att titta på youtubefilmen "How To Make RJ45 Network Patch Cables"
  2. Om du tjänar 200kr per timme; hur mycket betalt skulle du få?
  3. Vad kostar en 3 meters Cat 6 ethernet-kabel på en av dustin, Elfa eller Direktronik ?
  4. Vad är billigast; göra en kabel eller köpa en färdig?

Mac och IP adresser på olika enheter och olika nät (4.2.4.5)

LÄGG TILL PING-UPPGIFT ?!? (inte tracert??)

 1. (4245a) Anslut din PC till CNAP-switchen, Öppna Controllpanelen->Sharing Center och gör "Disable" på alla NIC's utom det trådade -- Använd IPCONFIG och skriv ner din MAC-address och ditt IP-nummer
 2. (4245b) Öppna Controllpanelen->Sharing Center och gör "Disable" på alla NIC's utom det trådlösa. Anslut till "SE TAVLAN" -- Använd IPCONFIG och skriv ner din MAC-address och ditt IP-nummer
 3. (4245c) Öppna Controllpanelen->Sharing Center och gör "Disable" på alla NIC's utom det trådlösa. Anslut till "HV Open" -- Använd IPCONFIG och skriv ner din MAC-address och ditt IP-nummer
 4. (4245d) Ladda ner en IP-adress app till din mobil. Vilken MAC-adress har ditt trådlösa NIC? Vilket IP-nummer?
 5. (4245e) Byt på mobilen till Wifi ifrån 3G (eller tvärtom, bara du byter) Vilken MAC-adress har ditt 3G NIC? Vilket IP-nummer?
 6. (4245f) Slå upp OUI databasen vilka tillverkare som har gjort NIC'sen till de mac adresser du antecknat ovan
 7. Är det något mystiskt med uppgift 4245b och 4245c? vad ??

lite mer MAC adresser (5.2.1.7)

no-mdix icon
Topology

MAC address-table på switchen

 1. Koppla in en switch mellan era två datorer och cnap-switchen
 2. MDI betyder Media Dependent Interface och MDI-X (även MDIX) betyder MDI Xrossover.
  Vilka enheter (router, switch & PC) har MDI och vilka har MDIX?
  Kan du se ett X på någon av portarna?
 3. Vilka typer av kablar använder du i din kopplade topologi? (rak, korsad, rollover) ?
 4. Vad är regeln för när man skall använda en korsad kabel?
 5. Vilken port har flest MAC-adresser på sig? Varför är det så? (show mac address-table)
 6. Låt någon annan koppla om dina datorer till andra portar på labb-switchen.
  Kan du ta reda på var de sitter inkopplade nu, utan att gå till stativet och titta?
 7. Dra ur en ethernet-sladd från den ena PC'n och mät hur lång tid det tar innan MAC adressen försvinner ur switchens MAC-adress table
 8. Går det att göra samma mätning på en PC? Prova och skriv ner eventuellt resultat

Address Resolution Protocol

ARP-tabell på PC

 1. Bestäm vilken dator som är PC-A och vilken dator som är PC-B
 2. Se till att båda är kopplade till lab-switchen som i som i sin tur är kopplad till CNAP-swichen
 3. Vilket kommando använder ni för att se hela arp-tabellen i cmd på en PC? (Tips! Skriv arp och tryck enter för att se alla alternativ)
 4. Vilket kommando använder ni för att "flusha" hela arp-cachen (ta bort alla entries i arp-tabellen)? Använd det på PC-A nu!
 5. Skriv ipconfig /all i cmd på PC-B. Notera dess IP-adress och MAC-adress.
 6. Gå tillbaka till PC-A. Titta åter i arp-tabellen och försök hitta PC-B's IP-adress och MAC-adress där. Finns de där så testa igen att ta bort alla entries i tabellen. Kontrollera att de är borta.
 7. Hitta ett sätt att få PC-B's IP-adress och MAC-adress att dynamiskt läggas till i arp-tabellen på PC-A. Hur? Kontrollera att det fungerade.
 8. Ta reda på PC-A's IP-adress och MAC-adress. Hitta ett sätt att statiskt lägga till PC-A's adresser i arp-tabellen på PC-B. Hur? Kontrollera att det fungerade.

ARP-tabell på Cisco-switch

 1. Gå till din lab-switch och skriv show ip arp. Fanns det något där?
 2. Vad är egentligen skillnaden på en mac-adress-tabell och en arp-tabell?
 3. Konfigurera interface vlan 1 att få en IP-adress med hjälp av dhcp, precis som i förra laborationen. Kommer du ihåg? Annars titta på sista sidan i labanvisningarna.
 4. Skicka en ping från switchen till alla enheter på det lokala nätverket genom att använda broadcast-adressen 193.??.??.255
 5. Kontrollera arp-tabellen igen.

ARP och ND (IPv6 Neighbor Discovery) tabellerna på mobiltelefonen (Överkurs)

Android-big-arp.png Android-network-analyzer1.png Android-network-analyzer2.png
 1. Koppla upp din mobiltelefon mot WiFi-nätet NETACAD
 2. Ladda ner apparna "Network Analyzer" och "LanDroid"
 3. Kör appen LanDroid och titta på "ARP & ND"
  Fanns det något där?
  Hur många rader?
  Är det någon du känner igen?
 4. Kör Network Analyzer för att kontakta så många enheter på LANet (skikt2) alias subnätet (skikt3)
 5. Vad är skillnaden på en MAC adressoch en IPv6-adress? Likheter??
 6. Kontrollera arp-tabellen igen; Varför har den ändrats?

mera

 • tracert till afrika ELLER
 • Fluka och kollakabellängd och ev fel på kablar
 • Går det att pinga ifrån en mobil-app wifi till PC'n i labsalen
 • Ping från PC till mobil
 • SAMMA fast med GSM (WiFi avstängt) ==> Vad är en brandvägg (:-)
 1. på en router
 2. vad är mac adresserna på de olika ethernet interfacen
 1. Finns det MAC adresser på serie-interfacen? I sa fall vad?
 2. Vad heter L2 protokollet på serie interfacen!

Överkurs: kablar

Olika mätinstrument

Kabeltestare-BIG.jpg LAN-tester-small-grey.jpg Fluke650.jpg
PC XYZ - Kabeltestare LANtest - Kabeltestare med slav CableMeter - Fluke650
 • En testare, båda sladdändar samma ställe;
    Mät upp den ljusblå sladden och tag reda på vilken typ det är
 • En testare med "slav"; Sladdändarna på olika ställen
    Mät upp sladden med röda kontakter och med denna mätare och tag reda på vilken typ det är
 • Tag en testare som inte behöver "slav"; Kan mäta hela sladden från ena änden (LAN CableMeter)
 • Kontrollera att Cablemeter är inställd på att mäta meter (ON+Setup) och att rätt kabeltyp är inställd (EIA/TIA, etc via SETUP)
 • Mät upp grå sladden (2015 var den blå) och tag reda på vilken typ det är

  Leta efter sladd-typ och eventuella sladd-fel

 • I följande uppgifter skall ni använda LAN CableMeter endast
 • Vilken typ är den ljusblå sladden
 • Har den sladden några fel?
 • Vilken typ är den bl� sladden?
 • Har den sladden några fel?
 • Vilken typ är sladden med röda kontakter?
 • Har den sladden några fel?
 • Vilken typ är sladden märkt "Typ An"?
 • Har den sladden några fel?
 • Vilken typ är sladden märkt "Typ Bn"?
 • Har den sladden några fel?
 • P� de trasiga sladdarna:
    a/ Vilken text �r tryckt p� dem?
    b/ Vilken del av texten f�rst�r du och vad betyder den?
    c/ Tag reda p� var felet �r; i �nden d�r texten b�rjar eller
        �nden d�r texten slutar?
 • Vad betyder de elektriska termerna:
    a/ �ppen krets?
    b/ sluten krets?
 • Kan man best�mma vilken �nde felet sitter i med m�tare 1 (stor,ej fluke)?
 • Kan man best�mma vilken �nde felet sitter i med m�tare 2 (2 sm�, ej fluke)?

  Mät längd

 • Hur lång är den långa sladden på rullen?
 • Försök att mäta en lång flatkabel och se vad LAN Cablemeter säger.

  Priser

 • Frivillig uppgift: Tag reda p� vad sladden och de olika m�tarna kostar. Surfa till exempel till biltema, webshop, dustin, elfa, ...
  100m sladd:     Fluke 640:     Kontakter 20st:     Liten kabeltestare med slav:     </ol>

  Vad innehåller kapitel 5 ??

  Endast hustomten har en MAC-adress i en switch, inte portarna på framsidan
  5.1.1.7 Ethernet frames wireshark
  5.1.2.8 Network Device MAC Addresses
  5.2.1.7 Switch Mac address table
  

  Prova om det funkade genom att vid "Switch#" prompten skriva ping 8.8.8.8 för att se om du har kontakt ända bort till Google
  Du kan kolla hur långt bort det är till Google med kommandot trace 8.8.8.8

  1. Vad är din MAC-adress? ( show interface vlan 1 )
  2. Vad är din IP-adress? ( show interface vlan 1 )
  3. Vad har DefaultGateway routern för adress ( show ip default-gateway )
  4. Vilka av ovanstånde tre adresser går det att skicka PING till ?

  Rubrik 3

  • VISA UPP DINA ANTECKNINGAR OCH SVAR FÖR LABASS
  • städa
 • Personal tools
  Namespaces

  Variants
  Actions
  Navigation
  Tools