Available USB sticks for courses

From Datateknik
Jump to: navigation, search

Minnen finns på anslagstavlan i kontor H333. Fyll i listan när ni tar ett minne och för vilken kurs! Ta helst inte ett minne som är skrivet i listan utan att kolla med förra användaren att det inte används. Står det inget namn är det bara att hämta.

Alla minnen är 16GB


Drives can be found at the notice board in my office H333. Fill out your information when you take a drive and note which course it is for! Don't take a drive that already has something noted about it unless you've checked with the last person that it's no longer in use. If there's no name you can check out that USB drive. All the drives are 16GB

NIT001: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT002: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT003: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT004: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT005: Killdisk - Simon
NIT006: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT007: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT008: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT009: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT010: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT011: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT012: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT013: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT014: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT015: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT016: Fillagring - IDI400 - LP1 2022 - Johan
NIT017: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT018: Fillagring - GPP101 LP2 2021 - Hanna
NIT019: Saknas
NIT020: Fillagring - IDI400 - LP1 2022 - Johan
NIT021: Fillagring - IDI400 - LP1 2022 - Johan
NIT022: Fillagring - IDI400 - LP1 2022 - Johan
NIT023: Kali Linux Live (IDS600 HT21 - Kim)
NIT024: Kali Linux Live (IDS600 HT21 - Kim)
NIT025: Kali Linux Live (IDS600 HT21 - Kim)
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools