Ansök om examen

From Datateknik
Jump to: navigation, search

Contents

NIT: Ansökan om NIT-examen

NIT har en så kallad "Stängd" examen; så man måste ha läst _exakt_ de kurser som anges i utblildningsplanen för NIT, det år du blev antagen !

Det är viktigt att du gör exakt alla steg och gör dem enligt reglerna

Steg 0: Hitta studentladok genom att gå till [student.hv.se] och klicka på LADOK
Logga in via "Provider - Högskolan Väst" och klicka på "Ansök om v", "Examen och Bevis"
Klicka på Examensbevis/Gå Vidare (den vänstra?)

Steg 1: Steg 1


Steg 2: Klicka endast för kurser som ingår i utbildningsplanen för NIT, och inget annat - Summan skall bli 120hp
Om studenten har andra kurser lästa på högskolenivå kan de kontakta studievägledare för att se om och isåfall hur de gör för att tillgodoräkna sig de poängen.       Steg 2

Steg 3

Steg 4

NTK: Examen Nätverkstekniskt Kandidatår

NTK har en "Öppen" examen så här kan man blanda _litegrand_ av de kurser man läst. Det viktiga är att man uppfyller vissa summor; se utblildningsplanen

Det är viktigt att du gör exakt alla steg och gör dem enligt reglerna

Steg 0: Hitta studentladok genom att gå till [student.hv.se] och klicka på LADOK
Logga in via "Provider - Högskolan Väst" och klicka på "Ansök om v", "Examen och Bevis"
Klicka på Examensbevis/Gå Vidare (den vänstra?)

Steg 1

Steg 1

Steg2

Bocka i kurser motsvarande 180hp inklusive Xjobb 2 !!

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet XX – öppen examen
Degree of Bachelor of Science (naturvetenskapligt/tekniskt/vård huvudområde) with a major in XX

  • För kandidatexamen krävs 180 hp,
  • varav minst 90 hp inom ett av Högskolan Väst fastställda huvudområden för filosofie kandidatexamen (bilaga 1).
  • Minst 4 (kanske 3) på nivå G2F enligt kursplanen (Gamla C-nivån) -- Källa saknas ?!?
  • Minst 15 hp inom huvudområdet ska utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete).

Huvudområdet är "Datateknik" Se kursplan för respektive kurs, så ser du kursens ämnesklassning
Källa: https://www.hv.se/utbildning/examen/


Kurser på nivå G2F var 2018:

  • Trafikkvalité i globala nät
  • IP-Telefoni och QoS i moderna nätverk, 7,5 hp
  • Virtuella servrar och lagringsystem, 7,5 hp
  • Datateknik fördjupningskurs, 7,5 hp
  • Praktisk datateknik, 7,5 hp
  • Serveradministration, 7,5 hp
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools