Flytt CNAP-webben

From Datateknik
Revision as of 11:44, 24 March 2014 by Imra (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Flytt av cnap webben

CNAP-webben består av tre delar

 1. index-sidan: kräver php
 2. curricula: kräver .htaccess för lösenorden
 3. get-a-pod: kräver apache, php och mysql (myphpadmin gör livet enklare)

kopiering (tar -cvzf ~imra/flyttfil.tz path/cnap

Kopieringen gick enklast om jag tarade ihop (med komprimering -Z) och sedan flyttade allt med
scp ~imra/flyttfil.tz imra@k11.dt.hv.se:flyttfil.tz

Detta flyttade 1 och 2, men fick inte med get-a-pod; inte heller kom CSS filerna med för bild-header-generering i php <p>

 1. Flytta på samma sätt getapod-katalogen från någons hemkatalog (denna gång "eln") och packa upp till någon hemkatalog
 2. Skapa en symlink (ln -s) i /home/www/cnap till getapodkatalogen

Apache Conf

 1. Skapa virtuell server cnap.hv.se -- OBS! Läs manualen annars kraschar du originalservern!!
  1. Gör något seriöst med antingen DocumentRoot, FollowSymLinks, eller Alias ...
  2. kolla SElinux rättigheter med
   ls -Z /home/www ( i synnerhet om apache är installerat mot /var/www
   ls -Z /var/www
  3. kolla getenforce och testa med setenforce 0
  4. chcon -Rv --type=httpd_sys_content_t /home/www !Fix rights on the complete directory

ldap

 1. Kör något litet testprogram först
 2. @-tecken gör att du inte får något vettigt felmeddelande om php-ldap inte är installerat
 3. Hitta php-ldap genom kommandot yum
 4. yum search ldap | grep php
 5. yum install php-ldap
 6. Tala med IT/Mats Lejon om att öppna LDAP i brandväggen

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools